Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií pro skautskou budovu Delta na ul. Žilinská 1889

Kód: 23/0029
Žadatel: Junák - český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
146 000 Kč 73 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 73 000 Kč