Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

poskytnutí pěněžních prostředků na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie

Kód: 23/0015
Žadatel: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
4 380 404 Kč 1 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 1 000 000 Kč