Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Honění krále ve Lhotce rok 2023

Kód: 22/1650
Žadatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádný transfer
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 61
Bodové hodnocení: 63
Transfer MO: A

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
240 000 Kč 170 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 65 000 Kč