Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Ostravské stopy v Praze – Zásadní mládí

Kód: 22/1649
Žadatel: Ostravské centrum nové hudby, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 70
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 630 000 Kč 450 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 350 000 Kč