Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Úprava předprostoru u Domu seniorů v Krásném Poli

Kód: 22/1633
Žadatel: Jiřina Pandularisová
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast revitalizace veřejného prostoru
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
497 000 Kč 497 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 497 000 Kč