Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Kód: 22/1631
Žadatel: Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kariérové poradenství
Název výzvy: Výzva na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
40 000 Kč 40 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 40 000 Kč