Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek 2023

Kód: 22/1524
Žadatel: ALZHEIMER HOME z.ú.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 31
Bodové hodnocení: 18
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
47 382 899 Kč 370 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 0 Kč