Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oslava 20 let fungování Mateřského centra Krteček Ostrav-Poruba,z.s.

Kód: 22/1499
Žadatel: Mateřské centrum KRTEČEK Ostrava-Poruba, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast rodinná politika
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
18 000 Kč 12 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 12 000 Kč