Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Zukalova (2023-2026)

Kód: 22/1491
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 31
Bodové hodnocení: 48
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
22 450 116 Kč 3 600 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 2 800 000 Kč
2024 2 800 000 Kč
2025 2 800 000 Kč
2026 2 800 000 Kč