Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Zažít Ostravu Jinak 2023

Kód: 22/1480
Žadatel: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast rodinná politika
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 48
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
130 000 Kč 90 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 90 000 Kč