Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Krizové centrum pro děti a rodinu

Kód: 22/1472
Žadatel: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 31
Bodové hodnocení: 52
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 174 000 Kč 570 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 465 000 Kč