Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

poskytnutí pěněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy

Kód: 22/0416
Žadatel: Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie
Název výzvy: Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 331 425 Kč 665 712 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 665 000 Kč