Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

ALZHEIMER HOME Ostrava 2022

Kód: 22/0404
Žadatel: ALZHEIMER HOME z.ú.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2022 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 90
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
25 649 927 Kč 625 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 625 000 Kč