Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Pobytové a příměstské tábory 2022

Kód: 22/0399
Žadatel: Salesiánské středisko volného času Don Bosco
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2022 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
103 000 Kč 25 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 20 000 Kč