Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Světy české animace

Kód: 22/0396
Žadatel: Art Movement, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 60
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 285 000 Kč 1 075 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 80 000 Kč