Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Osobní asistence Ostravsko

Kód: 22/0391
Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2022 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 86
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
10 120 000 Kč 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 300 000 Kč