Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně

Kód: 22/0385
Žadatel: Prádelna PRAPOS s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2022 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 95
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
7 244 264 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 200 000 Kč