Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

VK Ostrava - vytvoření podmínek pro udržení A týmu klubu v Extralize

Kód: 22/0356
Žadatel: VK Ostrava, s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body:
Bodové hodnocení:
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
730 000 Kč 520 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 300 000 Kč