Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

dotaci z programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na území města Ostravy 2022

Kód: 22/0354
Žadatel: PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie
Název výzvy: Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
34 908 Kč 17 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 17 000 Kč