Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Podpora výuky cizích jazyků v MŚ a ZŠ Montessori Ostrava

Kód: 22/0222
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 64
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
650 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 337 000 Kč