Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

SILOE Ostrava bez bariér a v novém kabátě

Kód: 22/0201
Žadatel: Slezská diakonie
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 69
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
491 640 Kč 490 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 270 000 Kč