Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Žijeme s řekou

Kód: 22/0192
Žadatel: Campanula vodáci, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast společenské odpovědnosti ve sportu
Název výzvy: Program na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy v roce 2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 34
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
585 000 Kč 285 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 70 000 Kč