Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Cesta k úsporám.

Kód: 22/0181
Žadatel: Svépomocná společnost Mlýnek, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 53
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
96 792 Kč 96 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 0 Kč