Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Doléčovací centrum - sedačka a postele do bydlení pro klienty, kancelářská křesla pro pracovníky a kola pro socioterapeutické aktivity

Kód: 22/0175
Žadatel: Renarkon,o.p.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 73
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
147 745 Kč 147 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 147 000 Kč