Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Dračí lodě školám

Kód: 22/0174
Žadatel: Dragon Boat Ostrava, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast společenské odpovědnosti ve sportu
Název výzvy: Program na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy v roce 2022
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 22
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
41 000 Kč 33 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 0 Kč