Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Junior univerzita VŠB-TUO

Kód: 21/0904
Žadatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 75
Bodové hodnocení: 88
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
13 003 000 Kč 9 879 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 6 906 000 Kč