Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„,,Poznávám svoje město - Ostrava”

Kód: 21/0823
Žadatel: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 75
Bodové hodnocení: 69
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
94 000 Kč 94 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 0 Kč