Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Školní knihovna nás baví

Kód: 21/0769
Žadatel: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 75
Bodové hodnocení: 77
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
268 000 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 110 000 Kč