Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Činnost florbalového klubu 1.SC Vítkovice v roce 2022

Kód: 21/0455
Žadatel: 1. SC Vítkovice z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast významných sportovních klubů
Název výzvy: Program na podporu vrcholového sportu z rozpočtu SMO na rok 2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
12 200 000 Kč 5 800 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 4 400 000 Kč