Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

O literatuře převážně nevážně

Kód: 21/0294
Žadatel: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2022
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 54
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
65 000 Kč 51 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 0 Kč