Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

V Ostravě čteme romsky, Ostravate genas romanes

Kód: 21/0283
Žadatel: Ostravská Nota z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 68
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
96 200 Kč 77 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 52 000 Kč