Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Barrák music club Ostrava - klubové koncerty v roce 2022

Kód: 21/0270
Žadatel: Marcel Palovčík
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 71
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 853 000 Kč 885 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 195 000 Kč