Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Mezinárodní orchestrální akademie

Kód: 21/0256
Žadatel: Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádný příspěvek
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 72
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
910 000 Kč 350 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 260 000 Kč