Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

provoz a činnost Česko-japonského kulturního centra

Kód: 21/0234
Žadatel: Česko-japonské kulturní centrum, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2022
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 74
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
565 000 Kč 190 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2022 130 000 Kč