Celoroční sportovní činnost Boxing clubu Poruba z.s.

Kód: 21/0231
Žadatel: Boxing club Poruba z.s
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
115 000 Kč 49 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 49 000 Kč