Zásadní Bernhard Lang v Centru současného umění DOX+

Kód: 21/0219
Žadatel: Ostravské centrum nové hudby, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 74
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 500 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 200 000 Kč