"Dny vzájemnosti: Nazdravíčko!!!"

Kód: 21/0213
Žadatel: Regionálna obec Slovákov v Ostravě, z.s
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 73
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
290 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 50 000 Kč