Mezistátní kvalifikační utkání Česká republika x Bělorusko

Kód: 21/0198
Žadatel: Fotbalová asociace České republiky
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
11 797 000 Kč 1 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 0 Kč