Podpora dětí s PAS a jejich rodin

Kód: 21/0197
Žadatel: AlFi, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 92
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 029 181 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 250 000 Kč