J&T Banka Ostrava Open 2021

Kód: 21/0196
Žadatel: Perinvest, a.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
35 235 000 Kč 3 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 2 400 000 Kč