Doprovodný kulturní program pro akci DANCE OSTRAVA GRAND PRIX 2021

Kód: 21/0195
Žadatel: PIERRO FORTE, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 62
Bodové hodnocení: 66
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
500 000 Kč 190 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 0 Kč