Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby

Kód: 21/0194
Žadatel: Charita Ostrava
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 100
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
10 729 700 Kč 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 400 000 Kč