Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

Kód: 21/0193
Žadatel: Charita Ostrava
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 100
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
29 790 400 Kč 1 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 1 100 000 Kč