Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů

Kód: 21/0192
Žadatel: Charita Ostrava
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 100
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
21 798 100 Kč 700 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 0 Kč