Nominační závody 1. výkonnostní třídy ve sportovním aerobiku 2021

Kód: 21/0186
Žadatel: Fun direct, s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
240 000 Kč 20 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 20 000 Kč