Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY

Kód: 21/0185
Žadatel: BOTUMY s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 84
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 325 000 Kč 369 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 100 000 Kč