Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí

Kód: 21/0184
Žadatel: MENS SANA, z.ú.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 80
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 890 292 Kč 260 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 0 Kč