CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MENS SANA, z.ú.

Kód: 21/0183
Žadatel: MENS SANA, z.ú.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 60
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 647 568 Kč 398 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 350 000 Kč