Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Zukalova (2019-2022)

Kód: 21/0181
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 99
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
18 164 281 Kč 440 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka