Armáda spásy, Noclehárna pro muže Ostrava (2019-2022)

Kód: 21/0179
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 98
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
5 464 636 Kč 158 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 100 000 Kč